×
1
KOKS ŽODIS PRALEISTAS ŠIAME EILĖRAŠTYJE?
BALANDŽIAI
VYTURIAI
VIEVERSIAI
VANAGAI
GANDRAI
2
KOKIO TAI EILĖRAŠČIO IŠTRAUKA?
K. Kubilinsko PUMPURĖLIŲ SPROGIMAS
V. Mykolaičio-Putino PUMPURĖLIS
Vytės Nemunėlio PAVASARIO PUOTA
Maironio PAVASARIS
Jono Aisčio PAVASARĖJANT
3
KOKS GĖRIMAS LABIAUSIAI ASOCIJUOJASI SU PAVASARIU?
LIMONADAS
ARBATA
SULA
KAVA
PIENAS
4
KOKIOS YRA PIRMOSIOS PAVASARIO GĖLĖS?
TULPĖS
NARCIZAI
GVAZDIKAI
SNIEGUOLĖS
LELIJOS
5
TAI VIENAS PIRMŲJŲ PAVASARIO PAUKŠČIŲ. KAS JIS?
VIEVERSYS
PEMPĖ
STRAZDAS
KOVAS
ŽVIRBLIS
6
„Klyvis, klyvis, kas mane padyvys? Kiaušinėlius dėsiu, vaikelius perėsiu. Kiaušinėliai taškuoti, vaikeliai kuoduoti.“ KAS?
VOLUNGĖ
PEMPĖ
GEGUTĖ
SNIEGENA
ŠARKA
7
KAS ŠIS PAUKŠTIS?
GEGUTĖ
KIKILIS
LAKŠTINGALA
VOLUNGĖ
ZYLĖ
8
KAIP VADINASI ŠIOS PAVASARIO GĖLĖS?
ŠIMTAŽIEDĖS
KROKAI
TULPĖS
NARCIZAI
NEUŽMIRŠTUOLĖS
9
KAIP KITAIP SENOVĖJE VADINTA ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ, MINIMA KOVO 4 D.?
KOVARNIŲ DIENA
ŠPOKŲ DIENA
GANDRŲ DIENA
PAVASARIO DIENA
SAULĖS DIENA
10
KAIP VADINAMA KOVO 10 D., KURIĄ ŠVENČIAMAS PAUKŠČIŲ PARSKRIDIMAS?
10 PAUKŠČIŲ DIENA
20 PAUKŠČIŲ DIENA
30 PAUKŠČIŲ DIENA
40 PAUKŠČIŲ DIENA
50 PAUKŠČIŲ DIENA
11
KOKIO PAUKŠČIO ŠVENTĖ MINIMA KOVO 25 D.?
PEMPĖS
GANDRO
PELĖDOS
VIEVERSIO
ŠARKOS
12
Balandį iš šiltų kraštų grįžta paukščiai................ Jie vaikus maitina „paukščių pienu“ – atryta, suvirškinta maisto tyre. KAS JIE?
STRAZDAI GIESMININKAI
BALTIEJI GANDRAI
UPINĖS ŽUVĖDROS
PLĖŠRIEJI VANAGAI
KARVELIAI KERŠULIAI
13
KOKS ŠIOS KNYGOS PAVADINIMAS?
PAVASARIO VARPELIAI
PAVASARIO ŽVANGULIAI
PAVASARIO ŽIEDAI
PAVASARIO PAUKŠČIAI
PAVASARIO SNIEGAS
14
KOKS ŠIOS KNYGOS PAVADINIMAS?
PAVASARIS SU MARGUČIAIS
PAVASARIS SU SAULE
PAVASARIS SU KAČIUKAIS
PAVASARIS SU LIETUMI
PAVASARIS SU TAVIMI
15
KOKS ŠIOS KNYGOS PAVADINIMAS?
PAVASARIS ČIA
PAVASARIS VERKIA
PAVASARIS NEGRĮŽO
PAVASARIS UŽMIGO
PAVASARIS LEKIA
16