×
Žymiausi bajorai, kadaise gyvenę Rėkyvos mikrorajone?
Karpiai
Sapiegos
Radvilos
1
Kieno skulptūra čia pavaizduota?
2
Kieno skulptūra čia pavaizduota?
Radvilos Juodojo
Lietuvos kunigaikščio Vytauto
Bajoro Karpio
3
Kas sukūrė bajoro Karpio skulptūrą?
Petras Balsys
Vilius Puronas
Liutauras Salasevičius
4
Vilius Puronas
5
8
9
10
Kelintas pagal dydį yra Rėkyvos ežeras Lietuvoje?
6
Kada maždaug pradėjo egzistuoti Rėkyvos ežeras?
Prieš 8-9 tūkstančių metų
Prieš 10-11 tūkstančių metų
Prieš 12-14 tūkstančių metų
7
Čia pavaizduota Šiaulių Rėkyvos progimnazija, o kas čia buvo bajorų Karpių laikais?
8
Čia pavaizduota Šiaulių Rėkyvos progimnazija, o kas čia buvo bajorų Karpių laikais?
Bajorų Karpių dvaras
Mokykla
Kalvė
9
Kas 1782 tapo dvaro savininku?
Mauricijus Pranciškus Karpis
Radvila Juodasis
Aleksandras Chaleckis
10
Kas čia pavaizduota?
11
Kas čia pavaizduota?
Karpių šeimos kapavietė
Karpių šeimos tarnų buvę namai
Kalnas, skirtas slidinėjimui
12
Čia pavaizduota Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia, kas čia veikė dvarininkų Karpių laikais?
13
Čia pavaizduota Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia, kas čia veikė dvarininkų Karpių laikais?
Virtuvė
Tarnų kambariai
Kalvė
14
Kaip vadinosi Rėkyvos dvaras?
Karpynė
Rėkyjava
Bajorijos dvaras
15
Čia matote granito akmenį, skirtą įamžinti Antanui Kairaičiui, kas jis toks buvo?
Politikas
Karininkas
Karo lakūnas
16
Kelintais metais prie Rėkyvos ežero vyko ekspedicija, kurios tikslas – surasti likusias Antano Kairaičio lėktuvo dalis?
17
Kelintais metais prie Rėkyvos ežero vyko ekspedicija, kurios tikslas – surasti likusias Antano Kairaičio lėktuvo dalis?
2017 m.
2018 m.
2019 m.
18
Kokia karpių dvaro vieta anksčiau veikė Rėkyvos bibliotekoje?
19
Kokia karpių dvaro vieta anksčiau veikė Rėkyvos bibliotekoje?
Pokylių salė
Svečių namai
Arklidės
20
Kaip anksčiau vadinosi Rėkyvos ežeras?
21
Kaip anksčiau vadinosi Rėkyvos ežeras?
Širvėnos, Talkšos
Pletelių, Šiaulių
Kvartuko arba Karpio
22
Iš kur kilęs Rėkyvos ežero pavadinimas?
Iš kaimelio pavadinimo
Iš dvaro pavadinimo
Ežero pavadinimas neturi kilmės
23
Nuotraukoje pavaizduota čia kadaise buvusi „zuikinė“ – mėgstama jaunimo susibūrimo vieta. Kuo šie zuikiai yra ypatingi?
24
Nuotraukoje pavaizduota čia kadaise buvusi „zuikinė“ – mėgstama jaunimo susibūrimo vieta. Kuo šie zuikiai yra ypatingi?
Jie pagaminti iš senų medžių, kurie gyvavo net bajorų Karpių laikais
Jie niekuo neypatingi
Prieš šv. Velykas čia veikia gyvų zuikių paroda
25
Koks klubas kadaise veikė nuo 1951 iki 1967 Rėkyvos kultūros centre?
26
Koks klubas kadaise veikė nuo 1951 iki 1967 Rėkyvos kultūros centre?
"Energetikas"
"Karpynė"
"Rėkyjava"
27
O kas buvo įkurta 1967 m?
Parduotuvė
Kavinė
Biblioteka
28
Kelintais metais Rėkyva buvo prijungta prie Šiaulių miesto?
1965 m.
1966 m.
1967 m.
29